Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
การฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาว
เป็นขบวนการที่ทำให้ฟันที่มีสีคล้ำ หรือมีสีเหลืองเข้มกว่าปกติ ดูขาวใสขึ้น น้ำยาฟอกสีฟันที่ใช้ คือ hydrogen peroxide ที่มีความเข้มข้นต่ำ ประมาณ 35-37% สำหรับ การฟอกสีฟันที่คลินิก และ 2-10% สำหรับน้ำยาฟอกสีฟันที่นำกลับไปทำเองที่บ้าน อ่านต่อ
เป็น คลินิกจัดฟัน-คลินิกดัดฟัน และ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขา ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 3 อาคารเซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์ ยังสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ ท่านสามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ประตู 2 ทางเชื่อมรถไฟฟ้า ทำให้ท่านสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เราใช้มีความทันสมัยและใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ เน้นความปลอดภัย ตลอดจน มีระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องมือทางทันตกรรมต่างๆให้ปราศจากเชื้อ มีเครื่องนึ่ง ฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ แรงดันสูงที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้ามารับบริการ นอกจากนี้ คลินิกทันตกรรม สยามสเตชั่นมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางไว้ค่อยให้บริการท่านในทุกๆสาขา โดยทันตแพทย์แต่ละท่านมีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้อย่างเชียวชาญ รวมทั้งบรรายกาศภายในคลินิกทันตกรรม สยามสเตชั่น มีการแต่งร้านที่สดใส สบายๆ มองแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ดูไม่เครียดกับการนั่งรอทำฟัน และที่สำคัญคลินิกของเรามีเจ้าหน้าที่่ค่อย ให้บริการท่านอย่างเป็นมิตร เอาใจใส่ทุกท่านด้วยความเป็นกันเอง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณเป็นสำคัญที่สุดค่ะอ่านต่อ
การจัดฟัน หรือ ดัดฟัน
เป็นการรักษาความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน การยื่นของฟัน การสบฟัน รวมไปถึงการแก้ ปัญหาความผิดปกติของโครงสร้าง รูปร่าง ขนาด และความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้า คุณสามารถนัดพบคุณหมอจัดฟัน เพื่อทำการปรึกษาก่อนตัดสินใจ อ่านต่อ