Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
สำหรับทันตกรรมฟันปลอม เป็นทันตกรรมเฉพาะทางที่ช่วยซ่อมแซมฟันฟันจากธรรมชาติที่สึกหร่อหรือทแทนฟันที่หายไป โดยทันตกรรมด้านนี้มีความละเอียดอ่อนในการรักษา ดังนั้นควรเลือกทันตแพทย์ที่มความรู้และมีประสบการณ์ในการรักษา โดยฟันปลอมแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

ฟันปลอมถอดได้
เป็นการทำฟันปลอมที่เหมาะกับการใส่ฟันหลาย ๆ ซี่ หรือใส่ทันทีที่ถอนฟัน โดยการทำฟันปลอมแบบถอดได้มีข้อดีคือ ง่ายในการถอดทำความสะอาด ใส่ฟันได้หลายซี่หรือทั้งปาก ราคาถูกกว่าฟันปลอมติดแน่น แต่ก็มีข้อเสีย คือ บริเวณเพดานปากจะกว้างกว่า เพื่อความแข็งแรงและช่วยการยึดติดจึงอาจทำให้รำคาญเพราะยังไม่ชิน อาจมองเห็นตะขอ หรือเห็นได้ง่ายว่าใส่ฟันปลอม และแรงบดเคี้ยวน้อยกว่าฟันปลอมติดแน่น จึงเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวได้ไม่ดี ฟันปลอมแบบถอดได้แบบได้ 2 แบบ คือ


1. โครงอะคริลิกหรือพลาสติก เป็นฟันปลอมชั่วคราวเนื่องจาก ความแข็งแรงน้อยที่สุด หนา ใส่ไม่สบาย อาจมีกลิ่นและสีเปลี่ยนเมื่อใช้ไปนาน ๆ อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของฟันปลอมถอดได้อยู่ที่ 5-10 ปี แต่ผู้ป่วยบางรายอาจใส่ได้นานมากกว่าสิบปี หากดูแลฟันปลอมได้ดีและฟันปลอมไม่สึกไปก่อน
2.โครงโลหะ จะมีความแข็งแรงสูง และแนบไปกับเพดานปากทำให้รู้สึกรำคาญน้อยกว่า ราคาก็จะแพงกว่าด้วย

ฟันปลอมชนิดตินแน่น
ฟันปลอมแบบติดแน่น มีหลักการคือจำเป็นต้องกรอฟันบางส่วนออกเพื่อทำครอบฟันทับฟันที่ต้องการเป็นหลักเรียกว่า ครอบฟัน หากมีช่องว่างฟันเกิดขึ้น จะต้องกรอฟันที่อยู่หัวและท้ายของช่องว่างเพื่อเป็นหลักยึดสำหรับฟันที่จะทดแทนในช่องว่าง เรียกว่า สะพานฟัน ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งานเคี้ยวอาหารก็มีประสิทธิภาพมากกว่าฟันปลอมถอดได้ อย่างไรก็ตาม หากมีช่องว่างไร้ฟันที่กว้าง หรือถอนฟันไปหลายซี่จะไม่สามารถทำฟันปลอมติดแน่นได้ เนื่องจากหลักยึดอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับฟันปลอมที่เสริมขึ้นมาหลายซี่