Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
งานฟันปลอม งานฟันปลอมเป็นการชดเชยฟันที่สูญเสียไป และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยว การพูดออกเสียง และเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับโครงสร้างของใบหน้า และขากรรไกร
ซึ่งการทำฟันปลอมมีด้วยกันหลายชนิด ได้แก่
• การทำรากฟันเทียม
• การทำครอบฟัน และ สะพานฟัน
• การทำฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งมีทั้งแบบฐานที่เป็นโครงโลหะ และโครงพลาสติก