Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
โรคเหงือกอักเสบเกิดจากการทำความสะอาดช่องปากที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์เป็นเวลานาน

อาการที่แสดงให้เห็นในระยะแรก คือ เหงือกบวม แดง มีเลือดออกขณะแปรงฟัน หรือขณะใช้ไหมขัดฟัน และอาการที่รุนแรง คือ การมีฟันโยก คลอน และอาจจะหลุดไปถ้าไม่ได้ทำการรักษา

การรักษาโรคเหงือก คือการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น
  • การปลูกถ่ายเหงือก
  • การขูดหินปูน และ ขัดฟัน ในคนไข้ที่มีเหงือกอักเสบ
  • การผ่าตัด ตกแต่ง และการทำศัลยกรรมเหงือก
  • การเกลารากฟัน ในคนไข้ที่เป็นโรคปริทันต์ หรือโรครำมะนาด มีเหงือกบวม ฟันโยก คลอน
  • การทำศัลยกรรมเหงือก เพื่อปรับแต่งความยาวของตัวฟัน