Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

                        อยากจัดฟัน...ต้องทำอย่างไร

   สมัยนี้คนให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก ใครมีจุดด้อยตรงไหนก็ไปแก้ไขได้ เช่น ถ้าไม่มีดั้ง ก็ไปเสริมดั้ง ฟันก็เช่นกัน ถ้ามันไม่สวย เราก็สามารถจัดให้เข้ารูปได้

  แต่หลายคนยังคงกังวลกับการเตรียมตัว จึงยังไม่ค่อยกล้าไปจัด วันนี้เรามีการเตรียมตัวก่อนการไปจัดฟันมาแนะนำกันค่ะ

   1.ต้องศึกษาข้อมูลการจัดฟันให้ดีก่อนตัดสินใจ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ ความจำเป็น

และความสะดวกสบาย

   2.ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาด ก่อนการจัดฟัน ควรไปอุดฟันหรือขูดหินปูน

ถ้าหากติดเครื่องมือทางการแพทย์แล้ว จะทำการรักษาได้ยาก

   3.ลองมองหาคลินิกที่เราจะไปจัดฟัน การเลือกสถานที่ควรคำนึงถึงหลายๆด้าน ทั้งในด้าน

ความสะดวกสบายต่อการเดินทาง ความชำนาญและความน่าเชื่อถือของทันตแพทย์

และความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานของสถานพยาบาล

   4.เข้าพบทันตแพทย์ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อปรึกษาและแนะนำแนวทางการรักษา วางแผน

และตกลงระยะเวลาในการจัด เคลียร์ช่องปาก และนัดวันติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์

   5.ทำใจยอมรับความเจ็บปวด ที่จะเกิดขึ้น ก่อนจัดฟัน หลังจัดฟัน และระหว่างจัดฟัน

เพราะการจัดฟันจะต้องมีการ ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูน แยกฟัน ฯลฯ

ยังไงก็ตามเราควรปฏิบัติต่มคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง

และความปลอดภัยของสุขภาพช่องของปากเราเองด้วย