Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109


                             จัดฟัน .. ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องจัด

            ในปัจจุบันการจัดฟันกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น การจัดฟันจัดกันเพื่ออะไร

เพื่อแฟชั่นหรือเพื่อประโยชน์ในด้านใดนั้น    วันนี้เรามาทำความรู้จักการจัดฟันกันค่ะ

                  การจัดฟัน คือ ทันตกรรมที่แยกเฉพาะทางออกมาเพื่อวินิจฉัย ป้องกัน แก้ไขและรักษาความผิดปกติของการขึ้นของฟัน  ให้ขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมและ สามารถบดเคี้ยวได้ดี  โดยการรักษานั้นจะเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อช่วยรักษาการเรียงตัวของฟันให้เข้ารูปและการสบฟันผิดปกติ ดูไม่สวยงาม ดูไม่เป็นระเบียบ บดเคี้ยวไม่สะดวก  และปัญหาโครงสร้างและรูปร่างของใบหน้า เช่น หน้าอูม คางยื่น ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่ดีและสวมงามขึ้น ซึ่งเครื่องมือจัดฟันที่ใช้จะช่วยเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพช่องปากและฟัน และเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้นของผู้จัด

                 จัดฟันจัดช่วงไหนดีที่สุด........

                การจัดฟัน สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคน แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 10-14 ปี เนื่องจากร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจึงเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่น

                   จัดฟันแล้วกรามเล็กลง จมูกโด่งขึ้นจริงหรือไม่....

              การจัดฟันสามารถทำให้กรามเล็กลงได้ในเนื่องจากรูปฟันเข้าที่ รูปหน้าจึงเรียวลง และฟันที่เคยยื่นออกมา

ถูกจัดเข้าไปตามรูป จึงทำให้รู้สึกว่าจมูกโด่งขึ้น

              การจัดฟันควรอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรทำด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นที่ไม่มีความรู้และไม่ใช่ทันตแพทย์เป็นผู้ทำ นอกจากจะอันตรายแล้ว ฟันอาจจะยิ่งผิดรูปกว่าเดิม ดังนั้นควรไปพบทันตแพทย์นะคะ