Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

วิธีดูแลหลังการฟอกสีฟัน

          หลังการฟอกสีฟันเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเราให้ดี เพื่อให้ฟันขาว อยู่คู่กับปากเราไปนานๆ การดูแลสุขภาพปากหลังฟอกสีฟันนั้น มีดังนี้
  1. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเช้าและการเข้านอน ซึ่งควรฝึกให้เป็นนิสัย
หลังทานอาหารเสร็จก็ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่า เพื่อชะล้างเศษอาหารที่ติดตามซอกฟัน
  1. ขัดฟันด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อกำจัดเศษอาหารและลดการก่อตัวของคราบหินปูน ตรงที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง
  1. ควรหลีกเลี่ยงการ ดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง ในช่วงแรกๆ เพราะช่วงนี้กำลังฟื้นฟูสีฟัน ควรหลีกเลี่ยงอย่างน้อยเป็นเวลา 1 สัปดาห์
  2. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป
เพราะในช่วงที่เพิ่งฟอกสีฟันนั้น ฟันยังอ่อนแอ ซึงจะทำให้เสียวฟันได้
  1. หากมีอาการปวดฟัน หรือเสียวฟัน สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
  2. การใช้แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงสามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้
  3. ในช่วง 1-2 วันแรก ควรทานอาหารอ่อนๆ ที่ไม่ต้องเคี้ยวหรือกัดมาก
  4. ก่อนนอนควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าผสมฟลูออไรด์ โดยก่อนบ้วนให้อมไว้ 2-3 นาที
ทั้งนี้หลังจากการฟอกสีฟันแล้ว จะขาวขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสุขภาพฟันของแต่ละคนด้วย การฟอกสีฟันทำบ่อยๆไม่ดีนัก ดังนั้นเมื่อเราทำการฟอกสีฟันแล้ว ก็ควรจะมีวินัยในตัวเอง ดูแลรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากให้ดี ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพฟัน