Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

 

ใครบ้างที่ควรจัดฟัน

          การจัดฟันนั้น สามารถทำได้ทุกคน เพราะการจัดฟันถือเป็นการช่วยทำให้ฟันที่ไม่สวย นั้นมีลักษณะที่สวยงาม ซึ่งการมีฟันที่สวยงาม ถือเป็นการเสริมบุคลิกภาพให้เราได้ดีเลยทีเดียว แต่จะมีบางที่จำเป็นจะต้องจัดฟัน เพื่อรักษารูปฟันที่ผิดปกติ ไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ซึ่งคนที่ควรจัดฟัน คือคนที่มีลักษณะฟันดังต่อไปนี้

บุคคลที่จำเป็นต้องจัดฟันได้แก่
1.คนที่มีลักษณะฟันยื่น ลักษณะของฟันหน้าจะยื่นออกมามากกว่าปกติ หรือที่เรียกกันว่า ฟันเหยิน ซึ่งคนที่มีลักษณะฟันแบบนี้ จะทำให้เสียบุคลิกภาพ

2.คนที่มีลักษณะฟันซ้อนเก ซึ่งจะมีลักษณะฟันซ้อนกัน ฟันไม่เรียงตัวตามแนวของเหงือก อาจจะซ้อนออกมาด้านข้างหรือด้านใน ซึ่งลักษณะฟันแบบนี้ถือเป็นอุปสรรคมาก ส่งผลให้ทำความสะอาดยากและอาจจะเกิดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆจนทำให้ฟันผุตามมาได้

3.คนที่มีลักษณะฟันกัดคล่อม ซึ่งจะมีลักษณะของแผงฟันด้านหน้าจะหุบเข้าไปด้านในแทนที่จะออกมาอยู่ด้านนอก ซึ่งทำให้ฟันด้านล่างยื่นออกมาไม่เสมอกัน เป็นอุปสรรคต่อการทานอาหาร

4.คนที่มีลักษณะฟันกัดเบี้ยว คือลักษณะของฟันซี่ตรงกลางนั้นจะไม่ตรงกัน ดูไม่สวยงาม

5.คนที่มีลักษณะฟันห่าง คือฟันที่แต่ละซี่จะอยู่ห่างกันและมีพื้นที่ว่างบริเวณเหงือกมาก จะทำให้เวลาเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดและ มักมีเศษอาหารไปติดอยู่ตามซอกเหงือกและฟันได้ง่าย ซึ่งนอกจากนี้ยังทำให้มีปัญหาด้านการออกเสียงด้วยในกรณีที่ฟันห่างกันมาก

6.คนที่มีลักษณะฟันสบลึก คือฟันที่มีลักษณะฟันหน้านั้นลงมาต่ำมากเกินไปจนแทบจะปิดฟันล่าง ซึ่งทำให้บุคลิกภาพดูไม่ค่อยดี

7.คนที่มีลักษณะฟันสบเปิด คนที่มีลักษณะฟันเวลาหุบปากและ จะมีช่อวงว่างเกิดขึ้นเนื่องจากฟันสบกันไม่ดี ไม่สบกัน ซึ่งทำให้เสียบุคลิกภาพ คนที่มีลักษณะฟันตามที่กล่าวมานี้ มักหมดความมั่นใจในตัวเอง และมักจะมีรอยยิ้มที่ไม่ค่อยสดใส บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับการรักษาโดยการจัดฟัน เพื่อให้มีรูปฟันที่ปกติและเข้ารูป เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจในตัวเอง