Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

 

การครอบฟัน คืออะไร

             การครอบฟัน เป็นวิธีรักษาอาการต่างๆของฟัน เช่น ครอบเพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก ครอบฟันซี่ที่อ่อนแอให้แข็งแรงขึ้น การครอบฟัน  ส่วนใหญ่จะใช้พอร์เซเลน หรือเซรามิก เป็นส่วนประกอบในการ ครอบหรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ เพื่อทำให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้น หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงาม หรือ เป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการครอบนั้นสามารถปรับสี ให้เข้ากับ สีฟันตาม ธรรมชาติได้ นอกจากนี้เรายังใช้  ทอง และโลหะผสม อะคริลิค ซึ่งวัสดุเหล่านี้จะมีความแข็งแรง มากกว่า  ทันตแพทย์จึงแนะนำให้ใช้สำหรับที่ด้านหลังของฟัน เราครอบฟันเพื่ออะไร
  1. ใช้แทนการอุดฟัน ในกรณีที่ฟันซี่นั้นมีบริเวณที่ต้องอุดเยอะมาก เนื้อฟันเหลือน้อยเกินไป การครอบฟันจะทำให้ฟันแข็งแรงกว่า และอยู่ได้นานกว่าการอุดฟัน
  2. ป้องกันฟันที่อ่อนแอ จากการผุ การกร่อน และจากการแตกร้าว
  3. ซ่อมแซมฟันที่แตกร้าวเพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปทรงที่สวยงาม และ ใช้งานได้ปกติดังเดิม
  4. ใช้เป็นที่ยึดฟัน ในกรณีที่จะใส่สะพานฟัน
  5. ครอบฟันเพื่อแก้ไขปัญหาของสีฟัน ใช้ปรับสีฟัน ให้เหมือนกัน หรือ ปัญหาเนื้อฟันน้อย ฟันไม่สวย
  6. ใช้รักษาร่วมกับการรักษารากฟันและรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ
หลังจากทำการครอบฟันมาแล้ว ควรดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้ดี เพื่อป้องกันการสะสมของคราบแบคทีเรีย และการก่อตัวของคราบหินปูน นอกจากนี้ไม่ควรใช้ฟันขบน้ำแข็ง หรือกัดแทะ ของแข็ง เช่นลูกอม ฝาเบียร์ ฝาน้ำอัดลม ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียวฟันแล้ว วัสดุที่ครอบฟัน อาจเกิดความเสียหาย และเนี้อฟันที่มีน้อยอาจเสียไปด้วย