Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
คลินิกทันตกรรมสยามสเตชั่น ให้บริการฟอกสีฟัน 3 แบบ ด้วยกัน คือ
ฟอกสีฟันแบบเลเซอร์ (Laser Teeth Whitening),
ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น (Coolloght Teeth Whitening),
ฟอกสีฟันที่บ้าน (Home Teeth Whitening)
โดยการฟอกสีฟันทั้ง 3 แบบมีข้อแตกต่างกันคือ
1.ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ จะให้ฟันที่มีความขาวได้นานกว่าการฟอกสีฟันแบบอื่นๆ แต่ราคาก็จะแพงกว่าการฟอกสสีฟันแบบอื่นๆด้วย
2.ฟอกสีฟันแบบแสงเย็น วิธีนี้จะให้ฟันขาวอยู่ได้นานประมาณ 1 ปีแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากของแต่ละท่านคนด้วย หากดูแลรักษาดี ฟันก็จะขาวสะอาดได้นาน และที่สำคัญราคาไม่แพงมากด้วย

*** การฟอกสีฟันทั้งแบบเลเซอร์ และการฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น จะใช้เครื่องมือที่ได้รับมาตรา มีมาตราฐานรับรองความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู็ที่ฟอกสีฟัน และไม่เกิดการสะสมของสารเคมีที่ใช้ฟอกสีฟัน ทำให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัย

3.สำหรับการฟอกสีฟันที่บ้านนั้น เป็นวิธีที่สะดวกกับผู้ที่ฟอกสีฟัน โดยผู้ที่ต้องการฟอกสีฟันจะเข้ามาพบคุณหมอเพื่อให้คุณหมอ ทำถาดฟอกสีฟันที่พอดีกับช่องปากของแต่ละคน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของการฟอกสีฟัน จากนั้่นคุณหมอจะแนะนำขั้นตอนการฟอกสีฟันอย่างละเอียดอีกครั้ง สำหรับการฟอกสีฟันที่บ้านนั้นผู้ฟอกสีฟันจะใช้ฟอกเมื่อไหร่ก็ได้ สถานที่ใดก้ได้