Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก
คือการให้บริการรักษาฟันเด็ก ในด้านต่างๆ เช่น
• การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
• การอุดฟันน้ำนม
• การขัดฟัน และ เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
• การทำความสะอาด ขูดหินปูน และขัดฟัน
• การเคลือบหลุมร่องฟัน
• การถอนฟันและการทำเครื่องมือคงสภาพช่องว่างไว้ เพื่อรอให้ฟันแท้ขึ้นมาโดยไม่ซ้อนเก
• การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนม
• การทำครอบฟันสแตนเลส