Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

 

ลักษณะของฟันที่ต้องจัดฟัน

           การจัดฟันถือเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เราอย่างหนึ่ง เราจัดฟันเพื่อรักษาอาการผิดปกติของรูปฟัน เพื่อให้ฟันมีลักษณะที่ดี เรียงตัวสวย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตในประจำวัน และเพื่อซ่อมแซมให้ฟันได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราทุกคนสามารถจัดฟันได้ ถ้าหากอยากจัดฟันให้ลองเข้าไปคุยกับทันตแพทย์ เพื่อหาข้อบกพร่องและแนวทางการรักษากันต่อไป แต่บางคนอาจต้องได้รับการจัดฟันอย่างเร่งด่วน เนื่องจากความผิดปกติของรูปฟัน ทำให้เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งหากคุณพบว่าตัวเองมีลักษณะฟันดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะคะ ลักษณะของฟันที่ควรจัดฟัน

ลักษณะของฟันที่ควรจัดฟันมีดังต่อไปนี้

1.ลักษณะฟันซ้อนเก   คนที่มีลักษณะของฟันที่ซ้อนกัน ฟันไม่เรียงตัวกันตามแนวของเหงือก ถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่ง ระหว่างขนาดของฟันและส่วนโค้งของแนวฟัน บางทีฟันอาจจะซ้อนกันออกมาด้านข้างหรือฟันอาจจะซ้อนกันเข้าไปด้านใน ซึ่งทำให้การทำความสะอาดฟันเป็นเรื่องยาก ลำบาก ส่งผลให้ฟันผุได้
2.ลักษณะฟันยื่น  คนที่มีลักษณะของฟันด้านบนหรือฟันด้านล่างที่ยื่นออกมามากกว่าปกติ
3.ลักษณะฟันสบเปิด  คนที่มีลักษณะฟันด้านหน้าของฟันด้านบนและฟันด้านล่างไม่ประกบชิดกัน ทำให้เวลาหุบปากจะเกิดช่อวงว่างเนื่องจากฟันสบกันไม่ดี
4.ลักษณะฟันห่าง   คนที่มีลักษณะฟันที่ห่างและมีพื้นที่ว่างระหว่างเหงือกมาก จะส่งผลให้เวลาที่เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดมักจะมีเศษอาหารเข้าไปติดอยู่ตามซอกฟันและซอกเหงือกได้ง่าย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดมากจากฟันที่หลุดออกไปหรือฟันยังขึ้นไม่เต็มปาก
5.ลักษณะฟันกัดคล่อม คนที่มีลักษณะของฟันหน้าที่หุบเข้าไปด้านในของปาก แทนที่ฟันจะออกมาอยู่ด้านนอก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาฟันบนไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง ส่งผลให้เคี้ยวอาหารลำบาก
6.ลักษณะฟันกัดเบี้ยว คนที่มีลักษณะของฟันช่วงซี่ตรงกลางมักจะไม่ตรงกันกับฟันล่าง หรือจุดศูนย์กลางของฟันบกับฟันล่างไม่ตรงกันนั่นเอง คนที่มีฟันในลักษณะนี้จะทำให้รูปหน้าดูไม่สมดุล เสียบุคลิก
7.ลักษณะฟันสบ คนที่มีลักษณะของฟันด้านหน้าจะค่อยๆลดลงเมื่อฟันกรามแท้งอกขึ้น ทำให้ฟันหน้านั้นลงมาต่ำมากแทบจะปิดฟันล่าง เมื่อยิ้มจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ใบหน้าดูไม่สมดุลกัน

ใครที่มีปัญหาดังที่กล่าวมาไม่ต้องกังวลนะคะ ไปปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรักษาให้หายดีกว่าค่ะ