Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

 

ดูแลให้ดีๆ จัดฟันแล้วเรื่องสุขภาพช่องปากสำคัญ

          ในระหว่างจัดฟัน เราควรดูแลทำความสะอาดฟันและช่องปากให้ดีอยู่เสมอ เรียกได้ว่าต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมหลายเท่าเลย เศษอาหารจะเข้าไปติดในช่องปากได้ง่ายขึ้น เพราะมีทั้งเหล็กที่ติดกับฟัน ทั้งลวด ทั้งยาง ซึ่งล้วนแล้วแต่ยากต่อการทำความสะอาดทั้งนั้น ซึ่งถ้าดูแลได้ไม่ดีก็จะเกิดปัญหาเหงือกอักเสบและมีฟันผุเกิดขึ้นมาได้ วันนี้เรามีข้อแนะนำในการดูแลทำความสะอาดสุขภาพช่องปากระหว่างจัดฟัน ดังนี้
  1. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
เพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟัน เหล็กจัดฟัน รวมถึงยางจัดฟันเยอะมาก การบ้วนปากเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอต่อการทำความสะอาดเศษอาหารต่างๆ ให้หลุดออกได้หมด
  1. ใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษสำหรับการจัดฟัน
การใช้ไหมขัดฟันก็เหมือนให้ไหมมาช่วยทำความสะอาดแทน โดยใช้ส่วนปลายของไหมขัดฟันซึ่งมีความแข็งสอดเข้าไประหว่างฟันและลวด เสริมจากการใช้ไหมขัดฟันปกติหลังจากการแปรงฟัน
  1. การเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสม
ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ และใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุ
  1. เลือกแปรงสีฟันที่ดีช่วยให้ปากสะอาดได้
ใช้แปรงสีฟันที่ออกแบบมาเฉพาะผู้ที่จัดฟัน จะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงมากกว่าการใช้แปรงสีฟันธรรมดา การใช้แปรงแบบนี้จะสามารถเข้าไปทำความสะอาดซอกฟันและบริเวณลวดได้โดยการสอดหัวแปรงเข้าใต้ลวด ระหว่างซอกฟัน และหมุนเบาๆ
  1. ขูดหินปูนตัวช่วยสำคัญ
ควรขูดหินปูน ร่วมกับการตรวจเช็คฟันผุทุกๆ 6 เดือน เพราะคนที่จัดฟันนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบ และฟันผุได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
  1. อย่าทำตัวเองด้วยไม้จิ้มฟัน
ไม่ควรใช้ไม้จิ้มฟันหรือวัสดุที่มีความใหญ่จนเกินไป ทำความสะอาดซี่ฟัน เพราะอาจมีผลกระทบต่อซี่ฟันที่จัดอยู่ ทำให้ฟันนั้นเคลื่อนได้ หากมีการแงะเข้าไป หรือใช้วัสดุขนาดใหญ่สอดเข้าใต้ลวดอาจทำให้ลวดนั้นขยายตัวหรือหักขาดได้ หากคนที่จัดฟันทำตามคำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อตามนี้ ก็สามารถลดปัญหาภายในช่องปากระหว่างจัดฟันไปได้เยอะ และทำให้มีสุขภาพช่องปากและฟันดีขึ้นอีกด้วย พอเมื่อถึงเวลาถอดเหล็กจัดฟันออก ฟันของเราก็จะได้ไม่มีปัญหาด้านอื่นๆ มากวนใจคะ