Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

 

ความถี่ของการใส่รีเทนเนอร์


     เมื่อเราติดตั้งเครื่องมือจัดฟันไปได้สักระยะนึง ทันตแพทย์จะทำการตรวจดูว่าสมควรที่จะใส่รีเทนเนอร์ได้หรือยัง ลักษณะฟันที่สามารถใส่รีเทนเนอร์ได้นั้น จะต้องเรียงตัวกันสวยแล้ว เข้าที่เข้ารูปแล้ว ทันตแพทย์จึงทำการถอดการติดตั้งเครื่องมือจัดฟันออก แล้วทำรีเทนเนอร์ให้เราใส่ไว้แทนที่เหล็กจัดฟัน
    
     หลังจัดฟันแล้วเราทุกคนจำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์ เพราะรีเทนเนอร์คือเครื่องมือคงสภาพฟัน ทำให้ฟันคงสภาพไว้ เหมือนตอนที่จัดเสร็จ เพื่อป้องกันการล้มของฟัน ป้องกันการเคลื่อนตัวของฟัน ซึ่งเราควรใส่ไว้จนกว่า ฟันจะเข้าที่และไม่ขยับเขยือนจึงเลิกใส่   หลายคนมักสงสัยว่า พอจัดฟันเสร็จแล้วเราต้องใส่รีเทนเนอร์นานแค่ไหน แล้วต้องใส่ไปถึงเมื่อไหร่ การใส่รีเทนเนอร์นั้นทันตแพทย์จะให้ใส่ก็ต่อเมื่อฟันที่จัดสวยเข้าที่แล้ว เพราะหลังจากเราจัดฟันจนเข้าที่ ฟันเราจะมีความอ่อนตัว เหงือกอ่อนตัว ถ้าเราไม่ใส่รีเทนเนอร์ฟันที่จัดมาก็จะเคลื่อนตัว ไม่เข้ารูป ฟันเคลื่อนเป็นต้น
    
ความถี่ของการใส่รีเทนเนอร์
     เมื่อเราใส่รีเทนเนอร์แล้ว ทันตแพทย์มักจะบอกเสมอว่า ให้เราใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาโดยจะให้ถอดแค่เฉพาะเวลารับประทานอาหาร  และต้องใส่ตลอดเวลาแบบไปอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ฟันปรับตัวและคงสภาพก่อน แล้วจึงค่อยใส่แค่เฉพาะตอนนอน แต่หลายคนมักไม่ค่อยใส่ใจ เพราะเห็นว่าจัดฟันแล้ว ฟันสวยแล้ว จึงละเลยที่จะใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ พอปล่อยไว้ฟันของเราจะมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา จึงทำให้ฟันเสียรูป ฟันเก ฟันล้ม แล้วเราก็ต้องกลับมาใส่เหล็กดัดฟันใหม่ ซึ่งการจัดฟันใหม่นั้นจะยากกว่า และเข้ารูปนานกว่าตอนจัดครั้งแรก และที่สำคัญค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าด้วย
    
     ดังนั้นเราควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เมื่อได้ใส่รีเทนเนอร์แล้ว ก็ควรใส่อย่างสม่ำเสมอ เมื่อถึงเวลาสมควรแล้ว ทันตแพทย์จะเป็นคนบอกให้เราหยุดใส่เอง เราไม่ควรคิดเองและไม่ควรหยุดใส่เอง นอกจากนี้ หากทันตแพทย์บอกให้หยุดใส่รีเทนเนอร์ได้แล้ว เราก็สามารถใส่ได้บ้างเป็นครั้ง เพื่อคงสภาพฟันให้สวยตลอดเวลา เช่น หลังจากใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลามา 2 ปีเต็มแล้ว อาจจะใส่เฉพาะตอนนอน หรือใส่คืนเว้นคืนก็ได้ ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ฟันที่สวยและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จัดฟันเองนะคะ