Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

 การจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส มีดีอย่างไร

            การจัดฟัน เป็นการแพทย์สาขาหนึ่งของทันตกรรม ที่เป็นการแก้ไขปัญหาการสบฟันและโครงสร้างฟันที่จัดเรียงกันอย่างไม่สมบูรณ์ โดยมีวิธีการทำที่หลากหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส

            ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส เป็นเทคโนโยลีใหม่ที่เป็นเครื่องมือจัดฟันเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล โดยแพทย์จะเป็นผู้พิมพ์แบบฟันของคุณ แล้วใช้คอมพิวเตอร์คำนวณแบบชุดของชุดเครื่องมือออกมา จากนั้นจะเข้าสู่การหล่อแบบและกระบวนการผลิตเฉพาะด้านต่อไป เมื่อทำเสร็จแล้วจะได้เป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนที่ครอบฟันลักษณะใส ไม่มีลวด ไม่มีเหล็ก เป็นเพียงแค่ปลอกใสๆ ครอบฟันของคุณ เพื่อที่จะเคลื่อนฟันไปในตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งในแต่ละเดือนแพทย์จะนัดเราเพื่อจัดทำชุดเครื่องมือจัดฟันที่ขยับฟันของคุณไปที่ละนิด
                    
            รูปแบบการใช้งาน
เมื่อเราใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้แล้ว คนรอบข้าวงจะแทบมองไม่เห็นเลยว่าคุณกำลังจัดฟันอยู่ คุณสามารถถอดได้ง่ายเมื่อต้องการถอด แต่ควรจะใส่ไว้ตลอดเวลาถอดเฉพาะตอนรับประทานอาหารและตอนแปรงฟันเท่านั้น โดยการทำความสะอาดอุปกรณ์ค่อนข้างทำได้ง่าย และสามารถทำได้ทุกครั้งหลังเราแปรงฟันเสร็จ
                        
            ข้อดีของการจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส
ข้อดีอย่างแรกของการจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส คือเรื่องของความสะดวกในการถอดและการใส่ ทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และระหว่างจัดฟันคนไข้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจเพราะไม่มีเหล็กจัดมาในปาก ลดอาการระคายเคือง ลดปัญหาฟันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟันผุ หินปูน และกลิ่นปาก ที่มักจะเกิดกับการจัดฟันแบบโลหะติดแน่น เพราะการจัดฟันชนิดถอดได้แบบใสทำความสะอาดได้ง่าย เวลารับประทานอาการก็ถอดเครื่องมือออก ทำให้การดูแลช่องปากเหมือนคนปกติที่ไม่ได้ทำการจัดฟัน แต่ในเรื่องของข้อเสีย การจัดฟันชนิดถอดได้แบบใสไม่สามารถเคลื่อนฟันได้มากเท่ากับการจัดฟันแบบอื่นๆ จึงจำกัดอยู่ที่คนที่มีปัญหาโครงสร้างของฟันไม่มาก รวมทั้งการรวมมือของคนไข้ถือเป็นอุปสรรค์อย่างหนึ่ง เพราะอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถถอดได้ง่าย หากคนไข้ไม่มีวิวัย ผลการรักษาก็อาจจะไม่ได้ผล นอกจากนั้นแล้วการจัดฟันประเภทนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสู่งกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆ ด้วย การจัดฟันชนิดถอดได้แบบใส่จึงเหมาะกับคนที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่อยากให้คนรอบข้างสังเกต ซึ่งเป็นการจัดฟันอีกชนิดนึงที่มีผลการรักษาที่ดีไม่แตกต่างอะไรกับการดัดฟันชนิดอื่นๆ เลย