Siam Station Dental Clinic
โทร 02-6581484 มือถือ 086-3070109

ควรพาลูกมาพบหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่

  เมื่อคุณพาลูกมาพบทันตแพทย์เพื่อทำฟัน หรือตรวจสุขภาพฟันสำหรับเด็กในครั้งแรก คำถามที่คุณหมอมักได้ยินคือ  ควรจะพาลูกมาทำฟัน จัดฟัน สำหรับเด็ก ได้ตั้งแต่เมื่อไร ซึ่งคำตอบที่ได้รับคือ คุณสามารถมาเด็ก ๆ มาหาคุณหมอได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกที่เพิ่งขึ้น หรือภายในขวบปีแรกได้เลย วัตถุประสงค์สำคัญที่คุณควรพาลูกมาพบกับทันตแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะ ครั้งแรกที่ลูกของคุณเจอกับทันตแพทย์ ทันตแพทย์จะสร้างความคุ้นเคย สร้างความประทับใจที่ดี ระหว่างทันตแพทย์กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีความทรงจำที่ดีกับการมาเจอทันตแพทย์ ไม่มีความรู้สึกกลัว   การมาพบทันตแพทย์ครั้งแรก ในขณะที่เด็กไม่ได้มีอาการปวดฟัน หรือมีปัญหาทางสุขภาพฟันใดๆ ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟัน ขัดฟัน เท่านั้น  เด็ก ๆ จะมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน และไม่กลัวการทำฟัน  

  พาลูกพบหมอฟันเป็นครั้งแรก ในการมาครั้งแรกของลูกเพื่อทำฟัน จัดฟัน สำหรับเด็ก คุณหมอจะทำการตรวจดูสุขภาพในช่องปาก พร้อมประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุในฟันของเด็ก และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพปากและฟันของลูกน้อยอย่างถูกวิธี รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร วิธีการให้นม ของลูกรัก เพื่อจะได้นำมาใช้ป้องกันฟันผุไม่ให้เกิดกับเด็ก ๆ  นอกจาการตรวจฟันแล้ว คุณหมอจะทำการเคลือบหรือทาฟลูออไรด์ เพื่อเป็นการป้องกันฟันผุให้กับลูกของคุณ  

ไม่ควรหลอกเด็ก สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการพาลูกมาทำฟัน สำหรับเด็ก ก็คือ ความเชื่อใจจากเด็ก คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักหลอกเด็กในเรื่องของการทำฟัน หลายครั้งที่คุณแม่มักสัญญากับเด็กว่าพามาให้คุณหมอดูอย่างเดียวไม่ทำอะไรทั้งสิ้น แต่พอมาถึงคุณหมอตรวจเจอฟันผุ คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะให้อุดฟันเลย ซึ่งถ้าทันตแพทย์ทำก็เป็นการผิดสัญญาทำให้เด็กไม่เชื่ออีกในครั้งต่อไป ถ้าเป็นเช่นนี้ทันตแพทย์อาจทำงานได้ยากขึ้น  แต่ถ้าคุณพาลูกมาเจอทันตแพทย์ตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาใดๆ ทันตแพทย์ก็จะทำงานง่าย ๆ ให้กับลูกของคุณก่อน เช่น ตรวจฟัน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ซึ่งเด็กพอจะให้ความร่วมมือ ในครั้งต่อไปเด็กจะยอมให้ทำฟัน ซึ่งจะง่ายขึ้น  

ควรพาเด็กมาพบหมอทำฟัน บ่อยแค่ไหน? ทุก ๆ 3 หรือ 6 เดือน ควรพาเด็กมาหาหมอทำฟัน จัดฟัน สำหรับเด็ก เพื่อที่จะได้รับการตรวจสุขภาพในช่องปาก ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสเสี่ยงของลูก ๆ ต่อการเกิดฟันผุ อาทิ เด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลในขณะแปรงฟัน เด็กที่ไม่ได้แปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ เด็กที่ชอบทานขนมกรุบกรอบ น้ำหวาน น้ำอัดลม นมเปรี้ยว หรือในเด็กที่อมหรือดูดนมจากขวด รวมถึงเด็กที่มีผิวเคลือบฟันที่ไม่แข็งแรง มักเกิดฟันผุได้ง่าย ควรพาเด็กมาตรวจสุขภาพฟันทุก 3 เดือน แต่หากมีการดูแลสุขภาพปากของฟันเด็กได้ดี อาจจะพาลูกมาตรวจทุก 6 เดือนก็ได้  

 

ถึงเวลาที่ลูกต้องทำฟัน เมื่อพาลูกมาที่คลินิกทำฟัน มีบ้างที่เด็กอาจจะรู้สึกกลัว แต่การที่เด็กได้รับการดูแลสุขภาพของช่องปากอย่างสม่ำเสมอ และมาพบคุณหมอตั้งแต่ยังเล็กโดยไม่มีอาการปวดใด ๆ ทั้งสิ้น เด็กกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหาในการทำฟันเท่าไรนัก เพราะมักเป็นงานที่ป้องกันฟันผุเสียมากกว่า เช่น การขัดฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น ซึ่งในครั้งแรกนั้นคุณหมอจะแนะนำให้เด็กรู้จักกับเครื่องมือต่าง ๆ แบบง่ายๆ และให้การรักษาจากงานง่าย ๆ ไปจนถึงงานที่มีความยากขึ้น  เมื่อลูกรู้สึกคุ้นเคยและไม่กลัวแล้ว เด็กก็สามารถยอมรับการทำฟันได้ง่าย ๆ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดูแลสุขภาพในช่องปากของลูกในอนาคต  

ไม่ควรปล่อยให้ฟันมีปัญหาแล้วค่อยมาพบทันตแพทย์ ในการมาคลินิกทำฟัน บางครั้งคุณพ่อคุณแม่พามาเพราะลูกมีอาการปวดฟัน ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาตามลำดับขั้นตอน เช่น คุณหมอจะเริ่มจากบรรเทาอาการปวดให้ก่อน จากนั้นจึงทำการรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไป คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกมาตามที่หมอนัดภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการลุกลามของโรค   และเมื่อคุณหมอรักษาฟันของลูกจนเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคุณ ที่จะต้องปลูกฝังนิสัยในการรักที่จะแปรงฟัน และดูแลสุขภาพฟันของตัวเอง   การทำฟันสำหรับเด็ก นั้นมีความจำเป็นตั้งแต่เริ่มมีฟันน้ำนมขึ้น ยิ่งพามาพบคุณหมอเร็วเท่าไรย่อมเป็นผลดีต่อลูกเท่านั้น